Christian Gaard Bygdetund har frå Juni 2017 fått i oppdrag frå Ørsta kommune å drive kommunal skyssbåtrute for dei fastbuande på bygdene i Hjørundfjorden. I anbodet ligg også føringar for takstar og vilkår for frakt av tilreisande privatpersonar i Hjørundfjorden.

I tillegg til den kommunale skyssbåttenesta så driv vi med kommersiell skyssbåtteneste i og utanfor Hjørundfjorden; t.d. Ålesund, Geiranger o.l.

Her vil du finne vilkår og prisar for den kommunale skyssbåttenesta og meir informasjon om det kommersielle tilbodet.

[crellyslider alias=»skyssbat»]

Vi har to hurtigåande båtar med ulik passasjerkapasitet. Difor kan vi tilby båtskyss til særs konkurransedyktige prisar.

«MS Tollesund» 

  • 45 personar
  • Rikeleg med sitteplassar ute på dekk forut og akterut.
  • Toalett
  • 22 knop marsjfart

«MS Baltazar»

  • 12 personar
  • Toalett
  • 24 knop marsjfart

 

Distanse
Båtpris
Personpris
Sæbø – Bjørke
Sæbø – Finnes
Sæbø – Viddal/Leira
Sæbø – Skår
Sæbø – Leknes
Sæbø – Stennes
Sæbø – Urke
Sæbø – Øye
Sæbø – Trandal
Sæbø – Standal
Sæbø – Ytre-Standal
Trandal – Standal
800
800
650
350
350
350
350
550
350
450
650
350
70
70
70
50
50
50
50
50
50
50
70
50

Med forbehald om feil

Comments are closed.