Christian  Gaard  Bygdetun
Bar & Smårettar

For deg som kjem utanfor for restauranten si opningstid vil vi tilby enkle smårettar som kalveburger, raud bacalao, fishrolls og klippfiskbollar er døme på kva du kan få tilbod om.

Restauranten

For deg som kjem innom i restaurantens opningstider vil menyen variere med det fjorden, fjella og bærbuskene våre har å by på. 

Heimelaga burger av hjortekjøt, skoten i fjellsidene ovanfor Christian Gaard, vil vere på menyen så lenge lageret rekk. Rettar av villaks, fiska frå eiga kilenot, vil kunne dukke opp på menyen om fisket er godt.

Utanom høgsesongen, frå mai til september, vil tilbodet vere noko mindre.

Selskap på bestilling

Om du ynskjer å ha selskap, konferanse og liknande hjå oss så setter vi saman ein meny etter dine ynskjer. 

Tapas med varme og kalde rettar frå våre fjordar og fjellsider er eit populært val. Ein annan gjengangar er buffèt med både raud og kvit bacalao. Attåt får du sjølvsagt heimelaga olivenbrød.