Vi søkjer deg

Vi på Christian Gaard  søkjer etter ein kokk fram til 1. oktober – med moglegheit for forlenga arbeidsavtale.  

Stillinga er i hovudsak på fulltid, men dersom du ynskjer å arbeide deltid eller berre delar av sesongen så håper vi at du veljer å søkje likevel. Vi er fleksible og kan tilpasse oss. 

Arbeidsdagen vil i hovudsak vere matlaging, men kan òg vere vertskap for våre gjestar. Smil og godt humør i ein hektisk arbeidsdag er eit krav.

Vi nyttar oss mest av lokale, kortreiste råvarer og menyen varierer med sesongen. Vi har òg større selskap/konferansar etc, buffét/koldtbord/tapas er vanleg då.

Du må vere fleksibel, lærevillig, serviceinnstillt og evne å sjå kva arbeidsoppgåver som må gjerast utan å få beskjed om det.

Med gode ferje og skyssbåttilbod er det ikkje noko problem å pendle til Trandal frå omliggande kommuner. Vi legg opp dagane utifrå desse tilboda. 

Vi på Christian gaard håper å høyre frå deg