Gravfunn og fornminne vitnar om busetjning frå oldtida. Ei gamme som ligg ca. 30m fra huset kan, etter arkeologiske undersøkelsar, stamme frå år 200 f.kr.

I fylgje sagaen var Trandal stedet der Jomsvikingene kjempa med sine 120 vikingeskip i slaget ved Hjørungavåg.

Den eldste delen av Christian Gaard skriv seg fra 1550, men eit nyare tilbygg gjer likevel staden ypperleg for kurs og konferansar m.m.

Comments are closed.