Kommunal skyssbåtteneste

Christian Gaard Bygdetund har frå Juni 2017 fått i oppdrag frå Ørsta kommune å drive kommunal skyssbåtteneste for dei fastbuande på bygdene i Hjørundfjorden, men òg eit tilbod til tilreisande privatpersonar.

Skyssbåten går ikkje til faste rutetider, men kan tingast per telefon eller epost. Skyssbåten skal i utgangspunktet tingast 24 timar på førehand, men kan tingast på kort varsel, då utan skyssgaranti/eventuelt ventetid.

Skyssbåten går til bygdelaga i Hjørundfjorden (Sæbø, Standal, Trandal, Leknes, Øye , Urke, Viddal, Bjørke), men kan dessutan tingast av turfolk eller andre til andre punkt i fjorden dersom på/avstigning kan utførast på ein sikker måte.

Prisar på dei mest vanlege turane finn du i tabellen til høgre. Pris for turar som ikkje er lista opp der vil bli taksert utifrå tilsvarande distanse og antal personar.

Takstar

DistanseGrunnprisPersonpris
Sæbø-Bjørke80070
Sæbø – Finnes80070
Sæbø – Viddal/Leira65070
Sæbø – Skår35050
Sæbø – Leknes35050
Sæbø – Stennes35050
Sæbø – Urke35050
Sæbø – Øye55050
Sæbø – Trandal35050
Sæbø – Standal45050
Sæbø – Ytre-Standal65070
Trandal – Standal35050

Prisane gjeld ein veg og består av ein fast båtpris + antal passasjerar.

Med forbehald om feil