Kommunal skyssbåtteneste

Christian Gaard Bygdetund har frå Juni 2017 fått i oppdrag frå Ørsta kommune å drive kommunal skyssbåtteneste for dei fastbuande på bygdene i Hjørundfjorden, men òg eit tilbod til tilreisande privatpersonar.

Skyssbåten går ikkje til faste rutetider, men kan tingast per telefon eller epost. Skyssbåten skal i utgangspunktet tingast 24 timar på førehand, men kan tingast på kort varsel, då utan skyssgaranti/eventuelt ventetid.

Skyssbåten går til bygdelaga i Hjørundfjorden (Sæbø, Standal, Trandal, Leknes, Øye , Urke, Viddal, Bjørke), men kan dessutan tingast av turfolk eller andre til andre punkt i fjorden dersom på/avstigning kan utførast på ein sikker måte.

Prisar på dei mest vanlege turane finn du i tabellen til høgre. Pris for turar som ikkje er lista opp der vil bli taksert utifrå tilsvarande distanse og antal personar.

Takstar
DISTANSEBÅTPRISPERSONPRIS
Sæbø – Bjørke
Sæbø – Finnes
Sæbø – Viddal/Leira
Sæbø – Skår
Sæbø – Leknes
Sæbø – Stennes
Sæbø – Urke
Sæbø – Øye
Sæbø – Trandal
Sæbø – Standal
Sæbø – Ytre-Standal
Trandal – Standal
800
800
650
350
350
350
350
550
350
450
650
350
70
70
70
50
50
50
50
50
50
50
70
50

Prisane gjeld ein veg og består av ein fast båtpris + antal passasjerar.

Med forbehald om feil