Denne  prisen  betyr  meir  enn  vi  kan  uttrykke.

Pappa  og  mamma  –  om  dokke  kunne  sjå  oss  no  ?

Bygefolket  –  uunnværelig

Les  grunngjevinga  på  Ørsta  kommune  sine  nettsider

… Les  meir…

Denne prisen betyr meir enn vi kan uttrykke. Pappa og mamma – om dokke kunne sjå oss no ? Bygefolket – uunnværelig Les grunngjevinga på Ørsta kommune sine nettsider …

Les meir…