Denne prisen betyr meir enn vi kan uttrykke.

Pappa og mamma – om dokke kunne sjå oss no ?

Bygefolket – uunnværelig

Les grunngjevinga på Ørsta kommune sine nettsider

… Les meir…

Denne prisen betyr meir enn vi kan uttrykke. Pappa og mamma – om dokke kunne sjå oss no ? Bygefolket – uunnværelig Les grunngjevinga på Ørsta kommune sine nettsider …

Les meir…